Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy na budowie?

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy na budowie?

Od wielu już lat, place budów wygrywają w niechlubnym rankingu miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy. Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, że głównym winowajcą jest w dalszym ciągu czynnik ludzki. Nieprzestrzeganie zasad BHP, praca pod wpływem alkoholu, a także brak wystarczającego serwisowania maszyn, to główne elementy, które znacząco zmniejszają bezpieczeństwo pracy. Co zatem możemy zrobić, aby poprawić ten stan rzeczy?

Niebezpieczny czynnik ludzki

Bez dwóch zdań brak wyobraźni pracowników, ale często i pracodawców, jest powodem powstawania wielu wypadków przy pracy – niestety również i śmiertelnych. Funkcjonariusze PIP oraz OIP analizując dane wypadki przy pracy nieraz spotykają się z totalnym brakiem przestrzegania podstawowych zasad BHP (od szkoleń wstępnych, stanowiskowych po okresowe kończąc), a także często brakiem niezbędnych kwalifikacji np. do obsługi danej maszyny. W jaki sposób można realnie wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywanych robót? Przede wszystkim zwiększając ich świadomość oraz pilnowanie przestrzegania przez nich wszelkich szkoleń oraz aspektów BHP. Do tego celu niezbędne jest zatrudnienie etatowego specjalisty ds. BHP, którego zadaniem będzie bieżąca kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ale również natychmiastowe reagowanie na jakiekolwiek uchybienia oraz sytuacje względnie niebezpieczne.

Elementy niebezpieczne na budowie

Brak zabezpieczania głębokich wykopów, mocowanie rusztowa przez niewykwalifikowane osoby, a także użytkowanie niesprawnych maszyn budowlanych, to kolejne elementy, które realnie zagrażają bezpieczeństwu pracy i powodują sytuacje potencjalnie niebezpieczne. A jak łatwo można zauważyć, zagrożeniom tym w prosty sposób można zapobiec – stosując odpowiednie zabezpieczenia przy wykopach, montowanie rusztowań przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje, a także regularnie serwisując oraz naprawiając daną maszynę budowlaną oraz jej konkretne części.

Części do maszyn budowlanych – konserwacja i wymiana

Przestrzeganie terminów przeglądów maszyn budowlany to prosty i najskuteczniejszy sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo jej użytkowania. Ponadto tylko sprawny sprzęt będzie działał przez długi czas, co realnie wpłynie również na oszczędności. Otóż szybkie wychwycenie drobnych usterek pozwoli uniknąć poważnych i kosztownych napraw części lub całego nawet sprzętu. Warto również pamiętać, że części do maszyn budowlanych również się eksploatują zwłaszcza, że często pracują w trudnych warunkach (wysoka temperatura, nadmierne tarcie, niekorzystne warunki atmosferyczne, twarde i nierówne podłoże itp.). Stosowanie zużytych części do maszyn budowlanych, jak np. lemiesze, może doprowadzić tylko do niebezpiecznej awarii, dlatego też jeżeli jest taka potrzeba, to koniecznie trzeba wymienić je na nowe. Zwiększy to nie tylko bezpieczeństwo, ale również wydajność maszyny, a tym samym całej pracy. Części do maszyn budowlanych są do nabycia na stronie https://entrack.pl/.

admin