Kontrola dostępu do pomieszczeń – nowoczesne rozwiązania w polskich firmach

Kontrola dostępu do pomieszczeń – nowoczesne rozwiązania w polskich firmach

W każdym przedsiębiorstwie znajdują się pomieszczenia, do których dostęp powinien być szczególnie chroniony. W takich pomieszczeniach przechowywane są bardzo ważne dla firmy informacje lub wartościowe przedmioty. Warto w nowoczesny sposób chronić do nich dostęp.

Kontrola dostępu do pomieszczeń – karty zbliżeniowe

Jednym z dostępnych rozwiązań jest kontrola dostępu do pomieszczeń za pomocą kart. Pracownik, który jest uprawniony do wejścia skanuje kartę lub wpisuje znany tylko przez siebie kod pin. Jest to rozwiązanie popularne i dosyć bezpieczne. Jest jednak częściowo wypierane przez dokładniejsze rozwiązania biometryczne.

Kontrola dostępu do pomieszczeń za pomocą rozwiązań biometrycznych

Bardziej nowoczesne i bezpieczne od rozwiązań wykorzystujących karty są te, które skanują dane biometryczne. Do wyboru mamy odcisk palca, dane biometryczne twarzy, a także skanowanie oka. W tym przypadku nie ma niebezpieczeństwa, że do pomieszczenia dostanie się osoba, która w sposób nieuprawniony zdobyła kartę lub kod pin do pomieszczenia. Jeśli więc bardzo zależy nad ma ochronie informacji lub mienia znajdujących się w danym pomieszczeniu, warto zdecydować się na rozwiązania wykorzystujące właśnie dane biometryczne.

Dostęp do pomieszczeń – przedziały czasowe

Wykorzystując współczesne rozwiania dotyczące kontroli dostępu do pomieszczeń możemy w systemie ustawiać przedziały czasowe, w których dani pracownicy będą mieli możliwość wejścia do danych pokoi w firmie. Jeśli konkretnemu pracownikowi umożliwimy dostęp przykładowo do godziny 16.00, po tej godzinie dostęp stanie się już niemożliwy. Takie rozwiązanie może pomóc nam uniknąć wielu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji i uchronić dane firmowe przed wyciekiem.

Wygoda i funkcjonalność

Współczesne rozwiązania w zakresie kontroli dostępu do pomieszczeń dają wiele możliwość. Można je w wygodny sposób dostosowywać do specyfiki i potrzeb swojej formy. Jest to bardzo komfortowe. Kontrola dostępu do pomieszczeń zapewnia nam bezpieczeństwo i chroni ważne dla firmy informacje, a także dobra materialne.

admin