Kariera operatora. Co po otrzymaniu uprawnień UDT na wózki widłowe?

Kariera operatora. Co po otrzymaniu uprawnień UDT na wózki widłowe?

Operator wózka widłowego jest profesjonalistą powiązanym z branżą logistyczną, który używa wózków widłowych do transportu ciężkich materiałów po magazynach, fabrykach, halach produkcyjnych lub placach budowy. Operatorzy wózków widłowych zazwyczaj pracują pod kierunkiem kierowników łańcucha dostaw lub kierowników magazynów. Ładują ładunek na duże palety, które są zaprojektowane z miejscem na włożenie zębów wózka widłowego i pozostają na miejscu podczas podnoszenia i przenoszenia. 

Obowiązki operatora wózka widłowego

Dla zastanawiających się, jakie zadania może obejmować stanowisko operatora wózka widłowego, przygotowaliśmy zestawienie zadań, na podstawie przykładowych ofert.

Obowiązki operatora wózka widłowego obejmują między innymi:

Przygotowywanie produktów i towarów do wysyłki i bezpiecznego transportu ładunków do i ze środków transportu (kontenerów na statkach, naczep na pojazdach ciężarowych);

Sprawdzanie wysyłanych i odbieranych przesyłek produktów pod kątem wszelkich uszkodzonych lub brakujących produktów;

  • Identyfikowanie i zgłaszanie wszelkich odchyleń od standardów jakości kierownikowi ds. Zapewnienia jakości;
  • Dokładne składowanie i organizowanie ciężkich towarów lub materiałów w magazynie lub miejscu składowania;
  • Komunikacja za pomocą sprzętu radiowego do wysyłki, odbioru, organizowania i przenoszenia materiałów lub produktów;
  • Śledzenie stanów magazynowych i dokładnych zliczeń wysłanych i odebranych produktów w ramach łańcucha dostaw;
  • Sprawdzanie dokumentacji technicznej pojazdu, którym kieruje;
  • Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy poprzez przestrzeganie standardów bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat kariery operatora wózków widłowych można przeczyta także pod adresem https://www.oszomega.pl/masz-juz-uprawnienia-na-wozki-jezdniowe-podnosnikowe-wydane-przez-udt-co-dalej/.

Uprawnienia UDT na wózki a wynagrodzenie operatora

Wynagrodzenia operatorów wózków widłowych różnią się w zależności od branży. Firmy poszukujące doświadczonego i certyfikowanego UDT operatora wózka widłowego prawdopodobnie zaoferują wyższe wynagrodzenie. Podstawowi operatorzy wózków widłowych z czasem zwiększają swoje zarobki dzięki dodatkowym szkoleniom i doświadczeniu.

Operatorzy w Polsce średnio zarabiają ok. 3220 zł brutto, co w zestawieniu z kosztami kursu przygotowawczego do egzaminu, ceną niezbędnych badań wynoszącą nie więcej niż 1200 zł, oznacza, to że taki kurs zwróci się z nawiązką już po pierwszym miesiącu pracy.

admin