Urządzenia filtracyjne w systemach wentylacyjnych

Urządzenia filtracyjne w systemach wentylacyjnych

Komfort pracowników przebywających w budynkach jest ściśle uzależniony od temperatury i atmosfery panującej wewnątrz. W większości budynków użyteczności publicznej stosuje się systemy wentylacyjne, czyli zestaw złożony z kanałów, elementów rozprężnych, wkładów filtracyjnych i specjalnych urządzeń, zwanych modułami. Taki sprawnie działający system gwarantuje wszystkim komfort pracy bez konieczności otwierania okien, narażenia na warunki zewnętrzne i przeciągi. Oczywiście dla naszego zdrowia bardzo istotne są urządzenia filtracyjne. Pozwalają one odfiltrować szkodliwe cząstki, takie jak różnego rodzaju pyłki, zarodniki grzybów czy nawet drobny popiół.

Rodzaje urządzeń filtracyjnych

Ze względu na sprawowaną funkcję, urządzenia filtracyjne możemy podzielić na:

  • Filtrujące zapachy (ODORtec)
  • Filtrujące alergeny (ALERtec)
  • Przeciwsmogowe (SMOGtec)

Urządzenia filtrujące ODORtec wykorzystuje się do filtracji nieprzyjemnych zapachów np. na terenach sadowniczych i rolniczych. Sprawdzają się również wszędzie tam, gdzie obecne są odchody zwierzęce, na terenach oczyszczalni ścieków czy sortowni śmieci. Zakresy wydajności w zależności od modelu wahają się między 100-400, a 500- 1000 m^3/h.

Filtry ALERtec to kolejny rodzaj filtrów odpowiedzialnych za usuwanie z powietrza cząstek stałych o wielkości co najmniej 2,5 um. Zatrzymują więc doskonale cząstki takie jak pył, kurz, pyłki roślin czy zarodniki grzybów. Nie straszny i mrównież pył węglowy czy sierść zwierząt. Wydajność dla największych modeli dochodzi do 1000 m^3 / h przy poborze mocy 230W.

Ostatnim typem bardzo popularnym w centrach miast są filtry antysmogowe SMOGtec. W wielu miastach wprowadza się zakaz opalania węglem, jednak w dalszym ciągu samochodu są odpowiedzialne za tzw. niską emisję. Powietrze, którym oddychamy jest mocno zannieczyszczone. Filtry SMOGtec usuwają mniejsze cząstki (poniżej PM15), co nie jest możliwe z wykorzystaniem tradycyjnych filtrów.

Moduły można łączyć w zestawy. Czyli można równocześnie usuwać zapachy, szkodliwe alergeny oraz smog. Jest to świetne rozwiązanie w trudnych środowiskach

Gdzie kupić wentylatory thermo?

Wentylatory thermo najlepiej zakupić u jednego z wiodących producentów prefabrykatów wentylacyjnych thermo.com.pl. Dzięki serwisowi zamówieniowemu dostępnemu na stronie masz pewność, że uda Ci się kupić najlepsze systemy wentylacyjne w rozsądnej cenie.

admin