Czym się różni obuwie robocze od butów ochronnych?

Czym się różni obuwie robocze od butów  ochronnych?

Aby zachować odpowiednie bezpieczeństwo podczas wykonywania różnych prac należy skorzystać z udostępnianych przez pracodawcę butów ochronnych i roboczych. Czym takie obuwie się różni, jakie ma zastosowanie i kiedy bezwzględnie należy go używać?

Różnice

Obuwie robocze przeznaczone głównie do używania w pracy, w której występuje możliwość ubrudzenia się różnymi substancjami, m.in. szkodliwymi dla zdrowia, występują warunki, które doprowadzają do szybszego niszczenia butów bądź wykonywane zadanie wymaga od pracownika zachowania wyjątkowej czystości bądź wręcz sterylności. Obuwiem ochronnym natomiast nazywamy buty, które ochraniają pracownika przed różnymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami, tj. mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi lub przed wszelkimi czynnikami atmosferycznymi.

Kiedy musi być stosowane specjalistyczne obuwie?

Według przepisów Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odzież i obuwie robocze bądź/i ochronne, jeśli wymagają tego warunki, w których przebywa pracownik lub konkretne działanie, jakie musi on wykonać, czyli – jeśli osobiste buty lub odzież pracownika może ulec zabrudzeniu bądź zniszczeniu lub z powodu restrykcyjnych wymagań sanitarnych, technologicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Buty ochronne a normy

Obuwie ochronne musi posiadać odpowiednie certyfikaty – powinno spełniać wymagania jak dla środków ochrony indywidualnej. Powinno także mieć oznakowanie CE oraz piktogram, który pozwala w szybki i łatwy sposób dowiedzieć się, jakie ma ona przeznaczenie.

Kodeks pracy nie podaje dokładnie na jakich stanowiskach bądź w jakich rodzajach pracy powinno się stosować obuwie ochronne i robocze, ale pracodawca powinien wyznaczyć regulamin, w którym zawrze wszelkie informacje określające to, jakie wyposażenie przysługuje pracownikowi. Pracodawca może zezwolić swoim pracownikom korzystać z własnego  obuwia, ale tylko jeśli pracownicy nie mają bezpośredniej styczności z maszynami i urządzeniami technicznymi oraz kiedy pracownicy nie są narażeni na ubrudzenie lub skażenie odzieży i obuwia środkami zagrażającymi zdrowiu i życiu, czyli np. substancjami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi. Kupując własne obuwie robocze najlepiej skorzystać z zaufanego źródła i sklepów, które wspominają o certyfikatach w specyfikacji butów roboczych – https://www.ppo.pl

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *